EKSAMEN ICC

Styrefart er gjennom et samarbeid med Norsk Maritim Kveldsskole sensor til ICC, også kjent som «Internasjonalt båtførerbevis». Det er NMKS som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. Det vanlige båtførerbeviset som utstedes av Båtførerregisteret gjelder primært i hjemlige farvann. De som vil leie båt i utlandet, eller føre egen båt til fjerne kyster vil kunne oppleve at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig.

INTERNASJONALT BÅTFØRERSERTIFIKAT

Lurer du på hvorfor båteiere i Middelhavet som regel krever ICC av sine kunder? Sjekk dette videoklippet fra Piotr Świrkowski:

Så galt bærer det sjelden av sted, men på grunn av behovet for økt kompetanse i fritidsflåten ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere å dokumentere sin kompetanse i utlandet.

ICC, International Cerfiticate of Competency, er altså en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.

KVALIFIKASJONER FOR ICC

Kvalifikasjonsbevis (båtførerbevis el. lignende).
Praktisk utsjekk/eksaminasjon hos godkjent sensor.
Egenerklæring helse.

PRAKTISK INFO

Prakisk utsjekk tar ca. 2-3 timer pr kandidat, og kan etter avtale utføres i egen båt, eller i S/Y Eskalope. (Eskalope er en Beneteau First 42 seilbåt med hjemmehavn i Fredrikstad).

Eksaminasjon kan også gjøres i egen båt på forespørsel. Prisen er kr. 2990,- pr kandidat.

  • To kandidater på samme økt gis 10 % rabatt.
  • Tre kandidater eller mer på samme økt gis 15 % rabatt.

Ta kontakt for avtale snarest!

(ICC-eksaminasjon utføres av sensor Per Arne Skjeggestad. Dette gjøres på vegne av NMKS, som innehar slik godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet.)

Påmelding