D5L

Vi tilbyr D5L Fritidsskipper-kurs i hele Norge!

Oppgrader din kompetanse nå! Med D5L Fritidsskipper kan du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og inntil 24 meter i stor kystfart.

«Sjøen for alle» messepris: kr. 15.750,-

Alle våre D5L-kurs er bygget opp med hvert emne som egne moduler med eksamen kort tid etter. Dersom eksisterende kursplan ikke passer inn i din hverdag er det mulig å dele dette opp slik at man får dette til.

Bruk kontaktskjema for påmelding eller om det er noe du lurer på, eller ring meg på 90 59 23 23

Kurset varer 120 skoletimer, og dekker følgende hovedemner:

 • Navigasjon
 • Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
 • Navigasjonsmidler – praksis ombord
 • Sjøveisregler og brovakthold
 • Skipslære
 • Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner) **
 • Teknologi/Motorlære
 • Håndtering av fartøy – praksis ombord

(Det er oppmøteplikt på kursene for å få bestått kursbevis).

Ordinære Priser:

D5L-kurs ekskl. sikkerhet – inkl. kurskompendier: kr. 16.900,-
Sikkerhet (førstehjelp, brann, redning, nødsituasjoner): kr. 2.900,-
Eksamen pr. emne/prøve 2018 pris: kr. 495,-

(Totalsum: kr. 22 770,-). Ta kontakt for særlige vilkår for større grupper, foreninger etc!

Kursplan:


Eksamen:
Denne består av skriftlig prøve etter avsluttet emne – totalt 6 eksamener. For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt.
*
Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.**Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50) på 50 timer – som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

Undervisningen foregår i hovedsak i klasserom. Standard kjøremønster er en kveld pr. uke, eller over 3-4 langhelger ved våre kompaktkurs.

Fartstid: 
For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

 • Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.
 • Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.
 • eller Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk – NMKS har slik godkjenning.

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat, sjekk www.sdir.no  for priser og mer informasjon.

Verifisering av rettigheter inntil 24 meters lengde:
Som en følge av endringene i kvalifikashttp://www.sdir.nojonsforskriften kan innehavere av sertifikat fra den tidligere standarden «fritidsbåtskippersertifikat» laste ned en bekreftelse for dokumentasjon på like rettigheter som innehavere av nåværende fritidsskippersertifikat. Klikk her

D5LA påbygning og tilbud om praktisk utsjekk får dere mer informasjon om på selve kurset.

D5 Kystskipper påbygning får dere tilbud om å ta som et tillegg til kurset – se kursplan.

Det er mulig å gå videre til D5LA (Alle fartsområder), samt konvertere D5L sertifikatet hos oss til D5 dersom det er ønskelig. Vi samarbeider med NMKS som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet på våre D5L Fritidsskipperkurs.

Påmelding D5L:

Kursene arrangeres i samarbeid med:

Mer info om D5L:

%d bloggere like this: